Prolog

Co je důležité?
Postihnout jedinečnost místa a prostoru?
Individualitu člověka pro kterého pracujeme?

...emoce?
...prostor?
...zodpovědnost za rozhodnutí, která naleznou zhodnocení teprve v čase?
Opravdovým uměním je hledání otázek.
Neboť velikost odpovědi je závislá na hloubce otázky.
Nacházíme odpovědi...

Národní kulturní památka Státní zámek Hradec nad Moravicí

Dokončena první etapa památkové obnovy a odstranění statických poruch dle našeho projektu...!!! Dva roky intenzivní práce v ateliéru a na zámku :-)...

ATELIER 38 A DŘEVOSTAVBY PKB

Spolupracujeme na redesignu dřevostaveb, které společnost PKB CZ s.r.o. dodává.
Věříme, že nás čeká plodná spolupráce.
Na současně dodávané stavby se můžete podívat pod tímto odkazem: http://www.drevostavbypkb.cz/
Naše návrhy ....coming soon! :-)

Stavba Moravskoslezského kraje 2018

V rámci 13. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje jsme získali dvě čestná uznání za bytový komplex Krásnopolská a za revitalizaci a redesign veřejného prostoru kolem kulturního domu v Hlučíně...!!!

Nominace české ceny za architekturu 2019

Máme letos opět nominaci...vážíme si toho...!!!
Letos si meziárodní porota vybrala naši stavbu redesignu veřejného prostoru návsi v obci Velká Polom.

Zveme vás...!!!

V Krnově právě probíhá výstava 30 prací nominovaných na Českou cenu za architekturu 2018. 
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/vystava-nominovanych-cca-v-krnove/
Jedinečná možnost zhlédnout to nejlepší co se v loňském roce v ČR postavilo a co nakonec získalo ocenění. V Krnově se putovní výstava nepředstavuje náhodně, mezi nominovanými pracemi je i rodinný dům z dílny Ateliéru 38 postavený v Krnově. V pátek 26.4. proběhne veřejný diskuzní panel s architektem a s investorem ve Flemmichově vile. Dva pohledy ze dvou odlišných „břehů“, od hledání parcely až po nastěhování. Jste zváni, i vlastní opravená Flemmichova vila ( majitel vily byl mecenášem rozjezdu profesní dráhy krnovského rodáka, architekta evropského formátu Leopolda Bauera) stojí za shlédnutí…

Dům roku 2019 - zvláštní uznání

Vydavatelství Business Media One s.r.o. a časopis Můj dům nám udělili cenu za dům pro handicapovanou osobu, který spojuje funkční řešení s originalitou a střízlivou estetickou stránkou.
Dům stojí ve Štítině u Opavy...máme radost...!

Současná tvorba Atelieru 38

Antikvariát a klub Fiducia uspořádal dne 19.02.2019 přednášku o naší současné tvorbě.
Přednášel kolega architekt Tomáš Bindr a bylo plno. Těší nás váš zájem o naše práce a děkujeme za vaši přítomnost.
Někdy příště zase na shledanou...!

Nominace české ceny za architekturu 2018

Mezi 33 nominacemi ( nominuje mezinárodní porota ) je i naše stavba rodinného domu v Krnově.
Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Vyhlášením ceny Komora navazuje na své další aktivity směrem k veřejnosti, jimiž propaguje kvalitní výsledky práce jak etablovaných, tak začínajících architektů. Cílem ČCA je architektonická díla propagovat a prezentovat směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla posuzována v rámci jednotlivých kategorií, nýbrž bude udělena jednotná hlavní cena. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s projekty realizovanými na území ČR a dokončenými v posledních pěti letech. Cena se zpravidla uděluje každý rok.
Jméno držitele Hlavní ceny i ostatních finalistů bude uveřejněno 19. listopadu 2018.

Stavba moravskoslezského kraje 2017

 V soutěži Stavba Moravskoslezského kraje jsme opět získali ceny. Hlavní cenu v kategorii veřejného prostoru za Náves Velká Polom a dvě čestné uznání za RD Krnov a rekonstrukci bývalé mateřské školy na polyfunkční dům v Opavě.

Stáže Atelieru 38

S potěšením vám můžeme sdělit, že v období od 1.7.2018 do 30.6.2019 u nás ve firmě probíhá projekt „STÁŽE ATELIER38“, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a to v rámci dotačního programu „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“, za jehož přispění budeme realizovat v uvedeném období celkem 3 stáže v oboru architektura a stavitelství.

Podrobnější informace o dotačním programu naleznete pod tímto odkazem:

Ekocentrum firmy Ekoltes Hranice

Pozoruhodná stavba se dá udělat i z místa, kam se odvážejí odpadky. Místo normálního městského sběrného dvora má v Hranicích na Moravě do dvou let vyrůst stavba se sebevědomým názvem "Galerie odpadu", kterou její tvůrci pojali jako výstavní projekt evropského formátu.
Barevný areál má kromě svojí základní funkce sloužit jako "showroom", kde se každý bude moci názorně seznámit s tím, co všechno se kolem odpadu a jeho recyklace děje. Návštěvníci absolvují podívanou při chůzi po spirále kolem sběrného dvora, který zůstane uprostřed jako v aréně. Domů by si měli odnést to, že s produkcí odpadu je dobré se krotit, a že recyklace má smysl. I stavba sama bude z použitých materiálů, jako je recyklovaný beton, sklo nebo hliník, tedy de facto z toho, co lidé už jednou vyhodili. Kulatý tvar má svoji symboliku jako znázornění koloběhu recyklace, což je mimochodem činnost, ve které Češi mají v mezinárodním srovnání pořád rezervy.
"Podle mě to bude první podobná věc v Evropě," slibuje Ondřej Chybík ze studia Chybik+Kristof Architects, kde návrh vznikl na popud městské hranické firmy Ekoltes.

Na projektu zpracováváme všechny stupně technické dokumentace.

( zdroj: facebook - RESPECT.CZ )

Náves Velká Polom - komunální politik roku

Ve čtvrtek 02.11.2017 převzala v Praze paní starostka ing. Ludmila Bubeníková cenu - komunální politik roku a dále cenu za utváření veřejného prostoru - redesign návsi ve Velké Polomi, který designoval kolega arch. Tomáš Bindr.
Paní starostce vyjadřujeme hlubokou úctu a přejeme do časů příštích co nejméně starostí...:-).

Více fotografií z realizace stavby máme v sekci Realizace - Občanské stavby.

Baví vás projektování..? Chcete u nás pracovat..?

Pokud ano, tak pošlete svá CV na adresu: silvie.vichova@atelier38.cz.

Úvahy pro Opavu, 24.10. - 25.10.2016, OC Breda - lávka za komínem, Opava

Hlavním těžištěm výstavy studentských prací s názvem "Úvahy pro Opavu" jsou výsledky semestrálních prací, bakalářských prací, diplomových prací a workshopů VŠB - TUO/FAST, Mendelu / ZF, AVS K.Gebauera a ČZU / FAPPZ. Práce vznikly ve spolupráci s městem Opavou z několikaletého uvaźování o městě a jeho okolí.
Výstava, jak je v podtitulu názvu napsáno, je rozdělena do tří částí.
První část se zabývá systémem Opavy, jejího fungování jako celku a dílčích částí navzájem.
Druhá část je věnována areálům - jádru, hradebnímu okruhu a centrům lokálních komunit.
Třetí část prezentují objekty symbolické i objekty substanciálních struktur.
Samostatnou kapitolou jsou letošní diplomové práce magisterského ateliéru Doc. Ing. Arch. Josefa Kiszky, Ing. Arch. Aleše Studenta a Ing. Arch. Tomáše Bindra z katedry architektury VŠB -TUO/FAST.

Kolega Ing. Arch. Tomáš Bindr je kurátorem výstavy.
Autorem fotografií je pan Jan Novotný.

MĚSTSKÉ BRÁNY

Ke "ztraceným místům" města Opavy patří tři brány středověkého, v novověku přestavěného městského opevnění. Ty byly zbourány spolu s hradbami po pozbytí obranné funkce v 19. století.
Připomínáme je v místech jejich existence, na současných pěších propojení historického jádra s vnějším městem. Vstupujeme - li, nebo opouštíme -li "old town", není možné jimi neprojít. Jejich formu a ztvárnění do značné míry předurčili materiálové a technologické možnosti dodavatele. Brány jsou tvořeny třemi ocelovými podélně rozřezanými jekly bez povrchové úpravy. Na vodorovném jeklu je vyobrazena původní podoba brány a rok jejího odstranění. Do svislých, po diagonále rozřezaných jeklů jsou vypáleny linky. Jejich neukončení v horní části mělo znázorňovat pomíjivost a kontinuitu. Na každé bráně vytvářejí vypálené linky jiný číselný kód se zakódovanou vzdálenosti k místům, ke kterým směřovaly.
Brány Ratibořská, Hradecká, Jaktařská...kéž je poločas rozpadu rezavějící oceli etalonem délky existence jejich připomínek.

Stavba Moravskoslezského kraje 2015

V soutěži Stavba Moravskoslezského kraje jsme opět získali ceny.
Hlavní cenu v kategorii rodinných domů za projekt RD U Pevnůstky a Cenu Hejtmana kraje za expoziční a vstupní objekt Archeoparku Chotěbuz.

LANDSCAPE FESTIVAL OPAVA 2016

Čtvrtý ročník mezioborového festivalu LANDSCAPE FESTIVAL tentokrát opustí hranice města Prahy a představí se v srdci Slezska ve městě Opava. Od května do září tak Opavu čeká mnoho výstav týkajících se zahradní a krajinářské architektury, přednášky odborníků, workshopy a bohatý doprovodný kulturní program. Na mnoha místech města se během festivalu objeví rozmanité instalace, na nichž pracují přední čeští zahradní architekti, architekti a umělci. Česká veřejnost má velký zájem o kvalitu veřejného prostoru, který je významným činitelem při rozvoji společnosti. Důkazem je návštěvnost minulých dvou ročníku pražského festivalu, která dosáhla téměř 60 000 návštěvníků.

Náš ateliér se zúčastní akce několika instalacemi v rámci programu:
10–19/6/2016 OŽIVENÍ NÁPLAVKY
a květen – září/2016 SITE SPECIFIC INSTALACE v ulicích Opavy.

Akce probíhá mimo jiné pod záštitou Galerie Jaroslava Fragnera s garanty projektu Danem Mertou, Kurtem Gebauerem a Vladimírem Sittou.

Více na :
http://landscape-festival.cz/
http://www.gjf.cz/aktualne/landscape-festival-opava-2016/
www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/216411000120601/video/475287
www.facebook.com/ATELIER-38-sro-396811857002138/

Krátké video ze zahájení "provozu" zde:
www.youtube.com/watch

Archeopark se po dvouleté pauze opět orevírá návštěvníkům

Byli jsme u toho...jako autoři stavby vstupního objektu a projektu interiéru.

www.msk.cz/cz/verejnost/archeopark-se-po-dvoulete-pauze-opet-orevira-navstevnikum-69165

Soutěž Brick Award 2016

Soutěž Brick Award 2016, vyhlašovatel Wienerberger, oficiální soutěžní přehlídka realizovaných staveb pod záštitou ČKA a ČKAIT. 

Vzhledem k tomu, že téma letošního ročníku bylo "Cihlový dům s pálenou střešní taškou", tak jsme měli coby kontextuální tvůrci na Severní Moravě smůlu, neb jen nejbohatší feudálové si zde mohli dovolit střešní krytinu z importovaných pálených tašek...hlavní ceny nám  byli odepřeny. Štěstí jsme měli v tom, že námi navržený dům celý obložený břidlicí, nebyl vyloučen ze soutěžní přehlídky a natolik zaujal, že získal alespoň "Zvláštní cenu"... 

Hodnocení poroty:
Vydavatelství Jaga Media ocenilo dům, který svojí cihlovou podstatu ukrývá pod břidlicovým kabátem. Dům je odpovědí na otázku, jak stavět ve smíšené oblasti - na venkově, ale bez jednotného charakteru stávající zástavby. Dům - "výměnek", na prostředí navazuje nikoli formální podobou, ale optickým propojením s rodinným domem, na jehož pozemku stojí a s kostelem - dominantou obce. Přesto ale pohledy poutá spíše zpracováním, než okázalostí a pompou. Architektonicky se jedná o velmi čistě řešený prostor, stavba má kompaktní tvar, který odpovídá moderním zásadám nízkoenergetické výstavby. V téměř čtvercovém půdorysu lze nalézt vše potřebné - kompletní zázemí pro dvoučlennou domácnost, včetně integrované garáže i odpočinkových zón realizovaných formou "zálivů". Stavba dokonale odpovídá představě o moderním rodinném domě pro třetí tisíciletí. 

Pozn.: Oceněným domem je RD Pustá Polom :-).

Zveme na přednášku...

Prostor veřejný - náves, park, krajina.

Klíčovou dírkou naše babičky rekognoskovaly soukromí, my věci veřejné, v lepším případě...

Synonymem životního prostředí se stala pouze složka přírodní. Na Severní Moravě zúžená na čistotu ovzduší, smogové situace...Nějak se zapomíná, že naše životní prostředí je tvořeno i složkou kulturního, sociálního, materiálního, urbánního světa. Životního prostředí, vytvořeného lidskou činností. Prostorem, který nás obklopuje, ve kterém se denně pohybujeme ve vzájemné interakci a který nás přímo nebo nepřímo ovlivňuje, formuje. Prostor veřejný by měl být nositelem kultury, znakovosti. Měl by iniciovat sounáležitost, komunitnost, sociálnost. Měl by být vnímán v obraze města, krajiny, jako místo "plné", nikoliv "prázdné".

V rámci přednášky představí Tomáš Bindr na pracích Atelieru 38 názor na formování veřejného prostoru.

AKADEMIE ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU

Tak se nám dostalo té cti, že byl kolega ing. arch. Tomáš Bindr za zásluhy o výstavbu přijat mezi akademiky a byl jmenován členem Akademie České ceny za architekturu... Blahopřejeme...!!!

Vše dobré do časů příštích přejeme...!!!

 Děkujeme všem partnerům za dosavadní spolupráci a v roce 2016 přejeme vše dobré...

Ostrava - Stará aréna - 17.12.2015 - 18 hodin

Ostravská přednáška kolegy arch. Tomáše Bindra proběhla v rámci přednáškového cyklu, který pořádají studenti katedry architektury na VŠB.
Kolega představil vybrané realizované i nerealizované projekty Atelieru 38, na kterých se podílel...v kontextu, podtextu, důležitosti vnímání a předávání kultury, znakovosti, dalším generacím...aby se naše děti „nemuseli jít pást“.
Podobenství fotografie na plakátu z kolegova alba "pravěk" s betlémským, již urostlým jezulátkem, byla v tomto předvánočním čase čistě náhodná.

Úvahy pro Opavu - veřejná prezentace výsledků práce studentů

Vernisáž je v úterý 15.12.2015 v 17 hodin v prostorách Obecního domu Opava.
Jedná se o představení výsledků práce z říjnového WS, kde byl spoluorganizátorem a tutorem kolega arch. Tomáš Bindr. Byl to iniciační workshop, kde studenti na pěti tématech zhodnotili, vytvořili „obraz Opavy“, její bolesti, potenciál, mantinely...měl by v rámci roku následovat další přednáškový cyklus s představením jednotlivých semestrálních a diplomových prací v Opavě, již konkrétních landscapů a baráků.
Předpokládá se i zhmotnění artefaktů umístěných po Opavě na konci letních prázdnin 2016...tedy pokud se povede dotační program a získají se sponzoři.
S artefaktem vlastním se zůčastníme i my jako Atelier 38.
Srdečně zveme.

Zveme vás na přednášku do Zlína...!!!

Tématem přednášky čtyř přednášejících ( Tomáš Bindr, Ječmen studio, ORA, Zdeněk Trefil ) a následné diskuze u kulatého stolu bude architektura v regionech.
Tomáš Bindr představí na deseti kontextuálních realizacích ATELIERu 38 specifika příhraničního regionu. Regionu vrásčitého, nikoliv zvrásněného...kde dějinné souvislosti způsobily, že jsme si cizáky, navzájem i sobě samými. Kolik generací potrvá poválečným kolonizátorům vyhnavším autochtony, než najdou pokoru k minulému a zodpovědnost k budoucímu ? Bez pochopení není pokání, bez odčinění není odpuštění...

Video z přednášky kolegy Bindra zde: https://youtu.be/jOl_DpfmFdk?t=51m8s

ZÍSKALI JSME III. MÍSTO V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI PROJEKTU VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY V MODŘICÍCH

Pod heslem "my vám ty medaile přivezeme" jsme se zúčastnili architektonické soutěže, kterou společně s Českou komorou architektů vypsalo Město Modřice.
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na výstavbu víceúčelové sportovní haly, která má sloužit pro potřeby města, zejména jako tělocvična ZŠ, pro činnost sportovních a zájmových oddílů v městě Modřice a bude poskytovat také zázemí pro pořádání kulturních akcí.

Zároveň vás zveme na výstavu, kterou zadavatel pořádá ve dnech 26.10. - 26.11.2015 v prostorách městského úřadu v Modřicích - obrázky z vernisáže s kolegou arch. Tomášem Bindrem níže...
 

WORKSHOP OPAVA 2015

Statutární město Opava pořádá ve spolupráci s VŠB-TUO/ FAST Katedrou architektury, AVS Kurta Gebauera, Mendelu/zahradnickou fakultou, ČZU/ Suchdol KZKA, FAPPZ a Galerií Jaroslava Frágnera workshop.

Architekti ATELIERu 38 jsou tutoři a spoluorganizátoři akce.

Workshop se uskuteční od 1.10. do 4.10. 2015 v prostorách magistrátu města Opavy na Krnovké ulici.
Témata řešení jsou rozdělena na tři části: Vnitřní město - ztracená místa, vztah jádra a pomezí, vstupy, propojení, kostra veřejného prostoru, art in the park, between public art, jádrová zeleň. Město na pomezí - vstupy, prostupy, areály, spojení, struktury, vnitřní hranice, kostra veřejného prostoru, art in the park, landscape art, between public art, krajina zeleně. Vnější město - hranice, vstupy, propojení, doprava, re-kreace a sport, vnější natura, městské a příměstské struktury, landscape art, kulturní krajina. Veřejná prezentace výsledků s diskuzí proběhne 4.10. 2015 od 11:00 do 14:30 v prostorách areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71, Opava, ve školící místnosti za jídelnou.
Srdečně zveme...!!!

Tak jsme byli v televizi

17.08.2015 - Česká televize ČT1 - Události v regionech. Reportáž o námi zpracovaném projektu statického zajištění a opravy Červeného zámku v Hradci nad Moravicí:
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030817-udalosti-v-regionech/obsah/417758-rekonstrukce-zamku-v-hradci-nad-moravici-bude-pokracovat

Výstava studentských prací, Krnov, vila Theodora Flemmicha, 15.7.- 30.8.2015

Autory vybraných a vystavených prací jsou studenti 3. ročníku VŠB FS katedry architektury v Ostravě.

Vedoucími prací jsou Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Kovář a Ing. arch. Igor Krčmář.

Studenti ve dvou semestrálním ateliéru zpracovávali blok vymezený ulicemi Sv. Ducha, Soukenická, nám. Minoritů a Hlavním náměstím v Krnově.Vymezený blok je součásti vnitřního města, procházelo jim městské opevnění, snoubí se v něm historické stopy kultur křesťanských a židovských. Zároveň má rozvojový potenciál postindustriálního prostředí s objekty bývalých textilních továren. Je pěší vstupní bránou do města od nádraží Krnov Cvilín a automobilovou při příjezdu od Opavy.

První část zimního semestru se studenti věnovali rozborům, analýzám a syntézám na úrovni přes hraničního regionu, na úrovni města a vlastního bloku. Nalézáním potřeb, potenciálu, mantinelů a souvislostí daného místa, jak fyzických tak mentálních, se učí hledání otázek před započetím samotných návrhů - odpovědí.

Ve druhé části zimního semestru zpracovávali studenti ve skupinách urbanistické řešení daného bloku.

Návrhy oscilují od konzervativních klasických struktur po struktury modernistické, vždy však reagují na poznatky z analyticko - syntetických rozborů.

V letním semestru každý student samostatně řešil dílčí dům. Mezi návrhy jsou jak utilitární stavby typu parkovacího domu, tak stavby s duchovně symbolickým obsahem - kostely. Typologii domu, místo a stavební program si každý student určil sám dle předchozí práce ze zimního semestru. Kromě navrhování vlastních domů je cílem dvousemestrálního ateliéru naučit studenty přemýšlení v souvislostech.Studentské práce mohou sloužit jako podklad pro rozpoutání veřejné diskuze, nebo jako podklad pro stanovení regulativů pro ÚPD, případně jako podklad pro vypsání architektonické soutěže.

Jsou názorem na řešení daného prostoru, kde by duchovno, estetično, sociálno a kulturno mělo být rovnocenným partnerem ekonomičnu a předpisům.

Na výstavu zve kolega arch. Tomáš Bindr.

Stavba Moravskoslezského kraje 2014

Opět jsme sbírali ceny, za stavbu rodinného domu v Pusté Polomi letos již podruhé, v rámci soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2014.

Ostravský Dům roku 2014

Dne 19.05.2015 jsme z rukou primátora Statutárního města Ostravy Tomáše Macury převzali čestné uznání v rámci soutěže o titul Ostravský Dům roku 2014 za stavbu Planetárium Ostrava v Ostravě - Krásném Poli, kde jsme vypracovali projekt interiéru a galerii interaktivních prvků.

Opavská cena J.M. Olbricha 2013/2014

V letošním ročníku této jíž tradiční soutěže jsme získali dvě ocenění a sice:

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013 – 2014 Rodinného domu v Suchých Lazcích, který zpracovali:
Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Luděk Valík, Atelier 38, realizace 2013/2014 návrh terasové zahrady azahradní úpravy Lubomír Rychtar.

Hodnocení odborné poroty:

Komfortní rodinný dům s promyšleným provozním a dispozičním uspořádáním je vtipně zasazen vesvažitém terénu.
Úspěšné a přesvědčivé je zapojení současné architektury přímo doprostřed vnitřních rezerv intravilánu, vrámci starší zástavby obce, ne na periferii. Jako sociálně pozitivní gesto vnímáme obrácení hlavní obytnémístnosti domu velkým oknem do ulice – veřejného prostoru, tak, jak bývá na venkově zvykem (u nové zástavby je tomu bohužel často naopak a z ulice se pak místo prostoru sociálního kontaktu stává pouhýdopravní koridor).

Čestné uznání za novostavbu rodinného domu v Polomi, který zpracovali:
Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP VojtěchŠimčík, Atelier 38, realizace 2014 trojice skupin bříz Lubomír Rychtar.

Hodnocení odborné poroty:

Zajímavě rozehrané téma zahradního domu kombinovaného s garáží na nepříliš inspirativním pozemku.Vytvoření pocitu jedinečnosti místa napomáhá mnohost různorodých propojení se zahradou a světlem,hlavní obytný prostor otevřený do krovu, s nepravoúhlou geometrií, perfektní řemeslné zpracováníbřidlicového obkladu na fasádě i minimalistického dřevěného nábytku v interiéru. Dům skrývá tajemství ipřekvapení a je dobrým příkladem, jak lze i z malého zadání vytvořit událost.

Planetárium Ostrava

Na konci měsíce listopadu 2014 byla pro veřejnost otevřena budova bývalé Hvězdárny a planetária Johana Palisy v Ostravě.

Na akci jsme spolupracovali projektem interiéru, grafiky a galerie interaktivních pokusů.

Než obdržíme fotografie z realizace stavby, bližší informace zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/293583-ostravske-planetarium-zve-do-vesmirneho-sferickeho-kina/

https://www.ostrava.cz/cs/turista/co-navstivit/turisticke-atraktivity/hvezdarna-a-planetarium-johanna-palisy

http://www.planetariumostrava.cz/

https://www.facebook.com/PlanetariumOstrava

Revitalizace a Ce(j)chovna

Mezinárodní výstava architektonické a umělecké tvorby ostravských a polských studentů vysokých škol.

Téma výstavy je regoinální industriál.
Vernisáž se konala 15/09/2014od 17:00 hodin na Dole Michal v Ostravě - Michálkovicích a od 15:00 hodin byla párty pro všechny.
Výstava potrvá do 05/10/2014.

Všechny zveme už pro poetický zážitek z pera našeho architekta Tomáše Bindra, který bude recitovat své prvotiny z raného období a které věnuje oblíbeným vesmírům dívčí duše a jejího klína, mnohdy v prohozeném pořadí.

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/industrialni-dedictvi-ocima-studentu

Sportovní hala Bohumín

05/09/2014 byla slavnostně spuštěna do provozu naše stavba sportovní haly jako největší zastřešené sportoviště v české republice.

Rekordní sportoviště má hned čtyři hřiště. Každé z nich dokáže uspokojit množství týmových i individuálních sportů. Hřiště s polyuretanovým povrchem o rozměrech 20 x 40 metrů je určeno pro sálové sporty jako basketbal, volejbal, házená, futsal a florbal. Na své si na něm přijdou i badmintonisté, kteří na něm najdou hned čtyři kurty. Ke hřišti náleží tribuna pro asi 200 diváků.

Druhé hřiště opět o rozměrech 18 x 40 metrů disponuje v tuto chvíli nejmodernějším typem umělého trávníku, tzv. 5. generace. Využijí ho jak fotbalisté, tak nohejbalisté nebo volejbalisté. Třetí plochou je tenisový kurt s povrchem s betonovou stěrkou. Samostatně pak stojí čtvrtá sportovní plocha, a tou je hřiště pro badminton. Prostor však využijí také vyznavači zumby, aerobiku, jógy či jiných podobně zaměřených aktivit. V prostoru haly se nachází také plně vybavené zázemí, deset šaten a sprch. U haly vyrostla i nová parkovací místa. Hala má ocelovou konstrukci a zabírá plochu 3 715 metrů čtverečních.

Zdroj:
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/16962-nova-sportovni-hala-v-bohumine-je-drzitelkou-rekordu.html

Stavba Moravskoslezského kraje 2013

Vyhlášení výsledků Stavby Moravskoslezského kraje bylo pro náš ateliér opět velmi úspěšné..! Získali jsme hlavní cenu v kategorii občanské stavby - rekonstrukce za stavbu : Stavební úpravy objektu GONG, Ostrava, Poděbradova ulice.

Děkujeme porotě i za hodnotící komentář:

"Citlivá rekonstrukce prvorepublikové stavby, kdy střídmá architektura plynule přechází do vnitřních prostor, které jsou rovněž koncipovány jako čisté a jednoduché, zároveň však elegantní a kultivované ."

Městské zásahy Ostrava

Přátelé architektury a města Ostravy.
Zveme vás na vernisáž akce Městské zásahy Ostrava v úterý dne 10.12.2013 v 17:00 hodin do galerie Multižánrového centra současného umění Cooltour na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Máme zde jeden svůj originální zásah.

Základním principem projektu je oslovení aktivních obyvatel města a tvůrčích profesí ( architekti, designéři, umělci, streetartisti, městští inženýři atd. ) skrze veřejnou výzvu, kteří – bez nároku na honorář – navrhnou řešení městských prostor, které považují za problematické. Jedná se o naprosto nezávislou akci, návrhy si nemůže nikdo objednat, jde o čistě individuální výběr občanů města.

Tvůrci odevzdají své návrhy ve formátu tiskových pdf, které budou použity pro tisk plakátů o velikosti A1, ze kterých bude sestavena a instalována dvouměsíční výstava v galerii Multižánrového centra současného umění Cooltour na Černé louce v centru města a následně rovněž ve vestibulu Nové radnice.

Jednotlivé návrhy budou obsahovat jak doprovodný text, tak vizualizace s půdorysy, pohledy, schématy či situacemi, které jsou čitelné nejen pro profesionály, a výstava tak bude srozumitelná široké veřejnosti.

V průběhu výstavy se bude konat doprovodný program – přednášky na téma veřejný prostor a autorské prezentace jednotlivých návrhů. Výsledné návrhy budou rovněž zpracovány do malého katalogu výstavy s popisnými texty rovněž v anglickém jazyce.

Myšlenka projektu v Evropě (Belgie atd. ) a Americe je již delší dobu. Myšlenka „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007, kdy Matúš Vallo a Oliver Sadovský ( Vallo Sadovsky Architects ) uvedli v život svůj nápad občansko - profesní iniciativy. Oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si vybrali a navrhli architektonické řešení problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy. Projekt se setkal s nebývalým ohlasem nejen ze strany architektů, ale i širší veřejnosti, a koncept Městských zásahů se stal univerzálním a využívaným i v dalších městech - již se konaly zásahy pražské, brněnské, košické, v Jablonci nad Nisou, Kladně, Košicích, nyní probíhají v Nitře atd.

( zdroj: www.mestskezasahyostrava.cz )

"Co může vyrůst v arboretu?"

Katedra architektury fakulty stavební VŠB-TUO a Slezské zemské muzeum Vás zvou na výstavu studentských prací ateliéru ing. arch. Tomáše Bindra, Ing. arch. Jana Zelinky a Ing. arch. Jana Kováře do Arboreta Nový Dvůr.

Výstava proběhne v termínu od 11.07.2013 do 01.09.2013.
Na vernisáž Vás zveme od 16:00 dne 10.07.2013.

http://www.szm.cz/rubrika/2/aktuality.html

Stavba Moravskoslezského kraje 2012

V dalším ročníku této prestižní soutěže jsme získali hlavní cenu v kategorii Rodinné domy za stavbu "RD Slavkov".

Po ceně J.M.Olbricha od občanského sdružení Za Opavu a udělení zvláštního ocenění Cenou stavebního inženýrství a.s. a programem Porotherm dům Wienerberger, je to již třetí ocenění této naší stavby.
( viz. články níže...)

BRICK AWARD 2012 - 2013, zvláštní ocenění

Zvláštní ocenění nám bylo uděleno za rodinný dům ve Slavkově u Opavy Cenou stavebního inženýrství a.s. a programem Porotherm dům Wienerberger.

Jedná se o soutěž s celostátní působností ve spolupráci s Českou komorou architektů.

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2011 - 2012 byla udělena novostavbě našeho rodinného domu ve Slavkově

Opavská cena J. M. Olbricha je udělována občanským sdružením Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci, které jsou uskutečněny na území Opavska v příslušném období.
Pro nás je to již vítězství ve třetím ročníku.

Hlavním smyslem Opavské ceny je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace. Nominováním konkrétních staveb na Opavskou cenu J. M. Olbricha chce upozornit na zajímavé příklady a jejím udělením oceňují ty nejpovedenější.

Komentář hodnotící komise:
"Přízemní rodinný dům je osazen v nejvyšší a nejzazší části pozemku s mírně zvlněným terénem. Vyniká tak jeho dynamická silueta, citlivě reagující na spád terénu - na nižší úrovni svahu jsou vstupy a vjezd, na vyšší úrovni je terasa přímo navazující na trávník. Vyznačuje se elegantní formou, danou mírnou, ale účinnou asymetrií střešní linie a odlehčením částí hmoty konzolou, reagující na proměnlivost terénu. Významným a zajímavým místem domu je atrium – dvůr – obklopený ze tří stran prosklenými stěnami obytných prostorů. Je komunikační páteří domu a dalším obytným místem – chráněným a zároveň nabízejícím výhled do krajiny.
Kombinace terakotové červeně fasády a modřínového obkladu harmonuje s barvou okolních polí a s přírodním prostředím. Porota oceňuje harmonickou a netypickou kompozici, účinné propojení exteriéru a interiéru, uvědomělý postoj investora a jeho příkladnou spolupráci s architektem"

http://www.zaopavu.cz/view.php?nazevclanku=vyhlaseni-vysledku-opavske-ceny-j-m-olbricha-za-novostavbu-2011%962012&cisloclanku=2013040002

Slavnostní otevření objektu GONG, Poděbradova, Moravská Ostrava

Dne 7. února jsme byli pozváni na slavnostní uvedení do provozu výstavní galerie v podkroví naší stavby GONG na ulici Poděbradova v centru města.

Součástí vernisáže byla také premiéra provozu restaurantu MA´MA v přízemí objektu.

Nové výstavní prostory zažívají důstojnou premiéru. První prezentaci obstarali dva uznávaní a výsostní umělci: sochař, medailér a vysokoškolský pedagog Jan Hendrych, patřící k čelným představitelům českého sochařství druhé poloviny dvacátého století, a neúnavný krajinář s osobitým malířským rukopisem František Hodonský.„Už na první pohled se plastiky Jana Hendrycha vyznačují především výraznou tělesností. Jsou to schránky, které nesou stopy a zranění odvěkého lidského příběhu. Důrazná až dramatická modelace jejich povrchu podává důkaz o tom, jak se člověk ve svém životě orientuje rozumem a instinktem, zrakem a hmatem, minulostí, ale i přítomností…,"charakterizuje Hendrychovu tvorbu Richard Drury, teoretik umění.„Vizuální projev Františka Hodonského je bohatý barvami i strukturami. Hlavní inspirací jeho tvorby nejsou ani voda či země, ale lužní krajina, kde rozdělení mezi živly země a vody se neustále posouvá a nově vymezuje jejich vztah," dodává Richard Drury.
Zdroj: denik.cz

http://www.mamacz.cz/

http://www.mamacz.cz/

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/130208-ostrava-ma-dva-gongy.html

99 DOMŮ

Vydavatelství KANT vydalo koncem roku 2012 knihu 99 ( dobrých ) DOMŮ autora Jána Stempela.

V knize je náš ateliér zastoupen třemi realizacemi, což nás velmi těší. Jedná se o dům v Ostravě - Heřmanicích, na Osoblažsku a ve Šternberku.

Jak píše autor v úvodu knihy:
"Architektura by neměla za každou cenu provokovat, na druhé straně by určitě neměla nechat lidi lhostejné. Dobrý architekt přistupuje ke každé stavbě s jistou dávkou pokory, s ohledem na dané místo a potřeby klienta. Nepokouší se projektovat formy prvoplánově kontroverzní. Zásadou rozumného architekta je snaha o to, aby jeho domy byly rozumné"

Křest knihy proběhl dne 22.11.2012 v 18:00 hodin ve dvoraně Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice, kterého se mimo jiných zúčastnili i profesor Miroslav Masák a profesor Ladislav Lábus.

Reklamní image - 19. jamka

Ležící modelka je studentkou stomatologie Kengi, potištěný míček je z rodiny Callaway, za fotografickým přístrojem ( Mamiya 67 + film KODAK Eastman Tri-X 400 ) stál Vladimír Milata - Tata firmy.