Archeopark Chotěbuz - vstupní objekt

Archeopark Chotěbuz
vstupní objekt
/
2015

Podnětem pro ideu návrhu jsou vrstvy ( úrovně ), které jsou při archeologickém bádání odkrývány a následně poznávány.
Podobně jako z odkryvů jsou zjišťovány informace, tak podobně je zamýšlena filosofie vstupní části areálu, která má skrze výškové úrovně vést člověka atraktivní stezkou nabízející informace a změnu prostředí.

Vstupním objektem se prochází nikoliv horizontálně, jak je všeobecným zvykem, ale vertikálně.