Bytové domy Ostrava Poruba

Bytové domy Ostrava Poruba
/
2008

Nová Poruba

Jedná se o soubor tří bytových domů s podzemními garážemi a dalším zázemím. Architektonické řešení objektů bytových domů předpokládá charakteristické, identitu místa podporující členění parteru I. nadzemního podlaží s občanskou vybaveností na které navazuje blok obytných podlaží. Jednoduché kubické objemy bytových domů s pravidelným rytmem okenních otvorů jsou v prostřední části prolomeny ustupující převýšenou hmotou s nadstandardními mezonetovými byty obloženou cembonitovými deskami v přírodním šedém odstínu. Směrem do prostoru „ vnitrobloku“ jsou fasády členitější, horizontálně „ rozřezány“ průběžnými balkóny, které na bočních a uličních fasádách přecházejí do průběžných říms. Na dvorních fasádách jsou dále umístěny bodové balkóny tak, aby každý byt měl vlastní balkón. Římsy, průběžné balkóny a zádveří vstupů jsou navrženy v oranžovém odstínu. Horizontálně „rozřezané“ fasády jsou navržené v obložení cembonitovými deskami v přírodním šedém odstínu, dřevěnými deskami v přírodním odstínu, horní část domu je omítnuta. V parteru tyto materiály, se specifickou přírodní strukturou, doplňují předsazené gabionové kamenné stěny. Použití gabionů v parteru je zároveň opatřením proti sprejerům.

Stavba Moravskoslezského kraje 2008 - hlavní cena za stavbu v kategorii bytové domy.