Bytové domy U hájenky Ostrava

Bytové domy U Hájenky Ostrava
/
2021 

Zástavba je tvořena dvojící bytových domů, opticky rozčleněných do menšího měřítka 3 hmot. Bytové domy svým uspořádáním vytvářejí polouzavřený komunitní vnitroblok, přes který je možné pěší propojení. Parkování je řešeno na terénu, využívá nezastavitelné plochy, část parkovacích míst je krytých přístřeškem.

Kubické, bílé třípodlažní hmoty s předstupujícími hmotami předzahrádek. Členité ustupující 4.NP v šedém odstínu. Jednoduché bílé plochy fasád s výrazně horizontálními okenními otvory kontrastují s cihelným zdivem zábradlí lodžií, dělících stěn předzahrádek a schodišťového prostoru. Členité horní patro je obložené šedými fasádními deskami. Okenní otvory se předpokládají plastové v barvě fasády – bílá a šedá. Vstupní dveře budou hliníkové v barvě fasády. Konstrukce krytého stání bude ocelová pozinkovaná.

Orientace podélné osy bytových domů ke světovým stranám V-Z umožňuje vytvoření trojtraktu, uspořádání bytů podél centrální chodby. Byl vytvořený jednotný základní modul, umožňující variabilitu dispozice typického podlaží bytů 1+kk, 2+kk, 3+kk. Celkem 36 + 18 bytů Ve 4.NP jsou umístěny individuální největší byty 3-4+kk se střešní terasou vsazenou dovnitř dispozice bytů, čímž je docíleno soukromí bytů. Celkem 3 + 2 byty.

Svažitý terén je využitý pro částečné podsklepení objektů. V I.PP jsou umístěny sklepní boxy a technické zázemí objektů. U objektu C je podzemí částečně využité pro parkování. Vertikálně jsou bytové domy propojeny jednoramenným schodištěm a výtahem.