Bytový dům Kravaře

Bytový dům Kravaře
/
2019

Bytový dům je navržený tak, aby svým objemem a architektonickým řešením co možná nejvíce odpovídal charakteru „novodobé“ individuální bytové zástavbě města Kravaře. 
S přihlédnutím k charakteru okolní zástavby a limitům daných Územním plánem Kravaře je bytový dům navržen jako dvoupodlažní se třetím ustupujícím podlažím z důvodu optické korekce celkové výšky objektu. Rozdělení prvních dvou podlaží do jednotlivých, vzájemně posunutých bloků vychází jak z tvaru stavební parcely, tak ze snahy se co nejvíce přiblížit charakteru „novodobé“ individuální výstavby druhé poloviny 20. století typické pro region. 
Bytový dům je postavený na nepravidelném půdoryse, bez podsklepení, max. výšce tří nadzemních podlaží a je zastřešený plochou střechou.
V prostoru zahrady je navržen přízemní zahradní altán. 
Exteriér bytového domu je navržen v konzervativní a střídmé materiálové kombinaci bílé omítky, režného cihelného zdiva a obkladu dřevem. Zásadním exteriérovým výrazovým prvkem je hmotové odlišení jednotlivých částí domu.