Bytový dům Ostrava

Bytový dům Ostrava
/
2019

Architektonická studie řeší novostavbu bytového domu na čtyřúhelníkové parcele křížení ulic Poděbradova, Valchařská, Tolstého a Gorkého v Moravské Ostravě.

Hmotové doplnění zástavby blokového typu. Dodržení jednotné linie korunní římsy okolní zástavby.

Dva šestipodlažní objekty, zapuštěné o půl patra pod úroveň přilehlého terénu s ustoupeným posledním patrem. Objekty jsou kryty plochou střechou se střešními terasami.

Lapidární hranol SO_01 – severního BD odkazující se svou formou na meziválečnou architekturu se skrze zimní zahrady otevírá na jižní stranu do vnitrobloku. Naopak z uličních stran působí pevnostním dojmem. Objekt je navržený ve světlém odstínu omítky. Ustupující podlaží je obložené cembonitovými deskami ve světle šedém odstínu.

Objekt SO_02 – jižní BD se skrze prosklenou fasádu komunikačního jádra otevírá na severní stranu do vnitrobloku. Z uliční strany směrem na jih jsou orientovány zapuštěné terasy s maximálně prosklenými plochami.