Bytový dům Rybíz Opava

Bytový dům Rybíz Opava
/
2012

Architektonická studie řeší novostavbu bytového domu v obci Opava, v lokalitě s tradiční zástavbou bytovými domy. Pozemek je prolukou mezi bytovým domem v klasickém stylu a bytovým domem v moderním stylu. Pozemek je orientován jižní stranou k hlavní komunikaci. Terén je rovinný. Součástí veřejného předprostoru bytového domu je zastávka MHD.

Návrh objemového řešení vychází z proporčních principů okolní zástavby bytovými domy. V principu se jedná o pětipodlažní hmotu postavenou na obdélníkovém půdorysu, která je v přízemí přerušena linií prosklené hmoty a v posledním podlaží je levá část (jedna bytová jednotka) osově otočena oproti pravé části (tři bytové jednotky). Hmota objektu částečně ustupuje a dává vzniknout nárožní „věžičce“. Výraz objektu koresponduje jednak s linií pravidelně rozmístěných oken sousedních objektů a nárožní věže klasicistního domu. Návrh řešení exterieru reaguje na současné tendence architektury a vychází z použití kontrastních principů – kombinace jednotlivých materiálů a struktur. V detailu je určující kombinace světlé omítky s tmavými okny. Zásadním motivem je vytvoření nepravidelnosti barevnosti výplní oken.

Koncepčně určujícím pro výraz interiéru je ponechání otevřené dispozice jednotlivých bytů. Výrazným prostorovým prvkem bytu je provozní část, umístěna ve středu bytu. Charakter naorganizovaného prostoru je průchozí skrze provozní část do jednotlivých pokojů. Prostor působí otevřeně, avšak díky posuvných dveří na šířku a výšku chodby umožňuje soukromí.