Bytový dům Střelniční Ostrava

Bytový dům Střelniční Ostrava
/
2020

Městský bytový dům z konce 19. století v blokové struktuře Moravské Ostravy. Po sametové revoluci se přeměnil na kancelářské prostory. Retailové jednotky v parteru se změnou návyků nakupování obyvatel a vylidňování centra skomíraly. Od poválečných let se na domě prováděla jen nejnutnější údržba.
Samospráva Ostravy se správně rozhodla navrátit do centra střední vrstvu obyvatel a přestavět dům na bytový dům s městskými nájemní byty a pronajímatelnými jednotkami v parteru iniciujícími veřejný život v centru Ostravy.
V přízemí jsme navrhli 3 pronajímatelné komerční jednotky rozšířené přes galerii do suterénu. Ve dvou standardních patrech je umístěno 8 bytových jednotek. V podkroví vznikly tři byty, z toho dva mezonetové se střešní terasou. Do středu dispozice byl vložen výtah.
Při přestavbě, ačkoliv se nejedná o dům s památkovou ochranou, jsme zachovali maximální množství původních prvků a provedli jejich repasi. Interiérové dveře s organickými motivy včetně výrazně tvarovaných obložek, teracové schodiště s litinovým zábradlím, štukově zdobené zádveří…
Na fasádě byly použity štukatérské technologie ručně česané omítky. Historizující fasáda byla v parteru doplněna aluminiovými výlohami v soudobém architektonickém jazyku.