Centrum aktivních seniorů Frýdek - Místek

Centrum aktivních seniorů Frýdek - Místek
/
2016

Centrum aktivních seniorů se nachází na pěší spojnici mezi centrem Místku a krytým bazénem s Penny marketem. Na tuto spojnici je orientovaný hlavní vstup. Tím podporujeme přirozenou a historickou linii ulice Pionýrů. Služebnu městské policie orientujeme na ulici Zahradní, abychom zde vytvořili základ "živého" parteru. Půdorysnou stopou vytváříme ukončení bloku u ulice Anenské. Uliční čárou navazujeme na ulici Pionýrů a ulici Zahradní.
Objekt s vnitřním dvorem - zahradou definuje prostor veřejný a prostor soukromý. Tedy to, co v modernistickém sídlišti chybí - absence hiearchie prostorů, kde všechno je všech a zároveň ničí. Objekt je jednopodlažní a podél ulice Pionýrské se svými čtyřmi podlažími přizpůsobuje výšce římsy sousedního domu s lékárnou. Tím zvýrazňujeme nároží a jednoznačnou směrovost hlavního pohybu ulicí Pionýrskou. Zároveň půdorysně i hmotově od ulice Anenské dochází k transkripci stávajícího objektu základní školy.