Českomoravský beton Ostrava - Vítkovice

Českomoravský
beton
Ostrava - Vítkovice
/
2012

Cílem řešení nového vnějšího vzhledu objektů areálu je pozvednout zdánlivě málo reprezentativní objekty v prostředí „nečisté“ výroby. Je kladen důraz na užití takové barevnosti materiálů na fasádách, která koresponduje s hlavní výrobní náplní firmy, tj. výroba betonu. Beton se tak stává nedílnou součásti při vytvoření nových výrazových fragmentů v areálu – betonová pergola, betonové referenční panely. Samotná betonová pergola slouží nejen jako krytí venkovního sezení, ale především se stává významným výtvarným prvkem situovaným v exponované části areálu.