Český rozhlas Olomouc

Český rozhlas Olomouc
/
2022
 

 

Na původní úzké a hluboké gotické parcele byl v roce 1911 po demolici obytného domu s obchodním parterem postaven obchodní dům pro obchodníka s nábytkem Franze Kleina podle projektu arch. Christopha Glasnera (inspiroval se obchodním domem Gerngross ve Vídni). Z původního právovárečného domu byl před demolicí snesen novověký kamenný vstupní portál, byl zkrácen o spodní část a osazen v interiéru I.NP. Po válce byl portál, pravděpodobně díky nápisům v němčině, zazděný a znovuobjevený byl až při poslední rekonstrukci v 80 létech minulého století. V roce 1911 se jednalo o konstrukčně progresivní stavbu, jednu z prvních realizací monolitického železobetonového skeletu nejen v Olomouci, ale i v celém Rakousku – Uhersku. Od roku 1937 až do poválečného znárodnění patřil obchodní dům brněnským UP závodům. Zatímco původní celoprosklená secesní fasáda byla po válečném poškození v roce 1946 purizována arch. Jaroslavem Česalem do současné podoby a bylo prolomeno loubí v I.NP, sošný „sakrální“ centrální prostor atria s prodejními ochozy a s horním osvětlením se zachoval. Ještě za komunistického režimu a v 90 létech minulého století sloužil dům svému původnímu účelu. Přelom tisíciletí přinesl změnu ve způsobu nakupování a v domě bylo pro prodej využíváno pouze I.NP. Na zasklívací vodorovnou ocelovou konstrukci ve III.NP byla z tepelněizolačních důvodů položena minerální vina – bylo popřeno horní osvětlení. Objekt bylo nutno kromě nového provozu přizpůsobit novým statickým, požárním, tepelně technickým a hygienickým normám. V průběhu projektování jsme se úporně snažili zachovat viditelnou nosnou strukturu domu a nezničit celistvost a sošnost centrálního prostoru. Veškeré instalace jsou vedeny viditelně, jsou zkoordinovány a tvoří výtvarně technologický dialog s původní nosnou strukturou, aniž by ji potlačili. Technologie jsou barevnou vrstvou ve striktně monochromatickém prostoru. V maximálně možné míře byl prostor ochozů rozčleněn prosklenými stěnami, aby i nadále volně plynul. V průběhu stavebně technických průzkumů, projekčních prací a při vlastní realizaci bylo fascinující odkrývat, na jak vysoké úrovni byl technický, estetický a řemeslný um našich předků. A na kolik bylo jejich činění před více jak sto léty svobodnější, oproštěno od množství dnešních předpisů. Zakoupením budovy bývalého obchodního domu Českým rozhlasem a jeho přestavbou získal objekt novou důstojnou funkci a šanci na druhý život. V historickém jádru Olomouce bylo „prázdné místo“ se skomírající energií nahrazeno novým symbolickým objektem.