Cukrárna MA´MA

Cukrárna MA´MA
/
2013

Jedná se o komerční jednotku v rezidenčním centru Nová Karolina, která bude sloužit jako prodejna - cukrárna.

Je umístěna v 1. NP tzn. v přízemí pětipodlažní obytné budovy. Stávající prostor je na výšku dvou podlaží. Vstup do této jednotky je přímo z veřejného chodníku. Ze tří stran je komerční jednotka obezděna a čelní vstupní strana je celoprosklená se vstupními dveřmi. V rámci stavby budou provedeny vnitřní úpravy – především vytvoření konstrukce 2. podlaží se schodištěm, vytvoření hygienického zázemí pro návštěvníky, včetně provozního zázemí prodejny, technologických rozvodů v rámci jednotky, úpravy povrchů, reklamy apod.

Komerční jednotka bude vzhledově, tzn. exteriérově dodržena dle příručky pro provádění prací nájemce.