Dostavba objektu Radnice Hlučín

Dostavba objektu Radnice Hlučín
/
2003

Rok 2003, studie, ÚR, DSP, RDS

Dostavba objektu je složena ze tří, vzájemně prostupujících jednotlivých hmot, respektujících výškové uspořádání okolní zástavby. Vyšší, vertikálně strukturovaná dominantní hmota, orientovaná směrem na náměstí akcentuje nástup do objektu a lapidárním výrazem dává vyniknout pohledovým a prostorovým akcentům sousedního domu.

Vlastní objekt je čtyřpodlažní bez podsklepení s proměnlivou výškou jednotlivých podlaží, zastřešený plochou střechou a postavený na lichoběžníkovém půdoryse.
V pohledech se promítá grafické pojetí střídání materiálů a struktur jednotlivých objemů ve vazbě na funkční využití jednotlivých částí objektu. jsou zde kombinovány prvky plošného prosklení s přiznanou nosnou konstrukcí objektu, plošným dřevěným roštem předsazeným před fasádu a zdivem obloženým režnými cihelnými pásky klinker.

Koncept architektonického pojetí objektu vychází z principu dynamického pojetí průčelí budovy.