Porota jmenovaná radou Statutárního města Ostrava udělila dne 15.04.2010 titul Dům roku 2009 naší stavbě
"Polyfunkční dům Ostrava - Vítkovice" pro společnost Elstav lighting s.r.o.
Tohoto ocenění ( stejně jako za rok 2004 ) si velmi vážíme a věříme, že tímto titulem veřejné úspěchy naší práce nekončí...
http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/o-meste/aktualita/domem-roku-2009