Fasáda KD Ostrava Petřkovice

Fasáda KD Ostrava Petřkovice
/
2014

Cílem projektu bylo zkvalitnění veřejného prostoru navržením nové fasády a oken na Kulturním domě v Ostravě Petřkovicích.

Jedná se o poslední neopravený dům v centru městského obvodu. Materiálové a proporční řešení se snaží navázat na místní charakteristické tvarosloví.