Galerie Poruba

Galerie Poruba
/
2013

Hlavním prvkem návrhu je polyfunkční využití. Vhodná kombinace funkcí - kavárna, fitness ve formě multifunkčního sálu, zdravotnické zařízení (TCM), komerční prostory a administrativa jsou zárukou aktivního využívání objektu od ranních do pozdních večerních hodin.

Cílem návrhu je komplexní revitalizace objektu, počínaje jeho celkovou estetizací, pokračující optimalizací funkčního využití s pozitivním dopadem na bezprostřední okolí. Návrh dispozičního řešení vychází z požadavku na polyfunkční využití objektu. Navržené stavební úpravy vytváří rámec pro umístění různorodých funkcí při plném respektování původního účelu využití objektu - kulturního zařízení, nejen místního významu.

Novým nositelem kulturních ideí bude "art" kavárna s příznačně mystickou kapacitou 38 míst vybavená pianinem a doplněná o malou letní terasu na vlastním pozemku. Kavárna svým uspořádáním umožňuje pořádání širokého spektra kulturně společenských akcí - výstav,, recitálů, autorských čtení, filmových projekcí, přednášek, oslav. Zázemí kavárny tvoří přípravna navazující na bar s možností přípravy lehkých pokrmů, skla, zázemí personálu a hygienické zázemí návštěvníků kavárny.

Na kavárnu prostřednictvím společného vstupu navazuje administrativní část sestávající z prostorné kanceláře vybavené vlastním hygienickým zázemím a malá pracovna, kancelář doplněná na chodbě o wc.

Významnou část plochy objektu zaujímá fitness, které je koncipováno jako licencované (Contours), určené výhradně pro cvičení žen, včetně personálu. Tomu je podřízeno provedení šatny, wc a sprch. Vlastní fitness je pak rozděleno do funkčních zón – vstupní haly s recepcí a minibarem, teoretické a konzultační zóny a stanoviště trenérky. Uspořádání cvičebního sálu vychází licencovaného systému (Contours) doplněného o prostor pro rozcvičení a strečink.