Jazyková škola Roudno

Jazyková škola Roudno
/
2015

Novostavba objektu „letní“ jazykové školy s doprovodným ubytováním a zázemím pro letní tábory je umístěna v bezprostřední blízkosti vodní nádrže Slezská Harta. Koncept architektonického řešení vychází z jedinečného charakteru místa - poměrně prudkého svahu na břehu přehradní nádrže. Relativně velká hmota objetu je osazena do terénního zářezu tak, aby svou siluetou pokud možno nenarušila přírodní ráz krajiny. Integraci do prostředí podtrhuje použití ozeleněných střech orientovaných k primárnímu směru pohledu a použití loupaných kmenů listnatých stromů jako podpor zastřešení teras. Cílem bylo dosažení přirozeného splynutí projevu lidské činnosti s krajinou a vytvoření prostředí velmi vzdáleného městskému rázu. Budova poskytuje hygienické a provozní zázemí pro letní jazykové táborové pobyty dětí, tři individuální učebny s terasami, včetně zázemí lektorů a ubytování v sedmi apartmánech s celkovou kapacitou až 30 lůžek.

Prostě pionýrský tábor tak trochu jinak...