Letní kino Hranice

Letní kino Hranice
/
2020 

Architektonická studie se zabývá rekonstrukcí letního kina v Hranicích.
Dnes hojně navštěvované letní kino nevyhovuje požadavkům dnešní doby.

Hlavním požadavkem bylo vytvoření zázemí pro diváky (zejména hygienické zařízení) a trvalý objekt s občerstvením.
Dále bylo požadováno vytvoření zázemí pro účinkující (šatny a hygienické zařízení), zázemí pro zaměstnance (šatna a hygienické zařízení pro promítače, prodavače lístků a technickou četu zařizující promítání) a zastřešení 1/3 hlediště.
Letní kino bylo navrhováno na kapacitu 1250 až 1300 diváků.