Modrý slon Opava

Modrý slon Opava
/
2020

Stávající budovu bývalých jeslí v Opavě jsme z dispozičních důvodů nového provozu navrhli očistit na skelet (MS-OB). Cílem architektonického návrhu bylo vytvořit za použití minimálních výrazových prostředků hodnotné výukové středisko s optickou a provozní vazbou na exteriér jazykové školy společnosti Helen Doron.
Dům je umístěný na severním okraji parcely a otvírá se učebnami a kancelářemi k jihu do zahrady. Stávající jednopodlažní objekt s plochou střechou je členěný do tří dílčích objemů, které tvoří otevřené vstupní atrium. Stávající objem nově doplňují kryté terasy očeben a kanceláří z jihu, které zároveň v létě zabraňují přehřívání interiéru.
Vstupní atrium bylo z důvodu zvětšení užitné plochy redukováno a doplněno o krytý ochoz v celém obvodu atria. Interiér působí čistě a vzdušně. Opakuje se v něm kombinace bílé omítky stěn s dřevěnými rámy dveří, prosklení a mobiliářem. Prostory jsou prosvětleny velkými prosklenými plochami s průhledy do atria a zahrady. Barevně je prostor oživen výstavami studenstkých prací a výtvorů.
Dispozici můžeme rozdělit na několik částí:
- vstupní atrium, které slouží jako společenský a potkávací prostor, na něj navazuje zimní zahrada s čekárnou pro rodiče a hernou pro děti a hlavní vstup do šatní haly s recepcí.
- západní křídlo s učebnami pro dospělé a zázemím, přístupné ze vstupního atria popř. hlavním vstupem kolem recepce přes zimní zahradu. Tyto prostory jsou ve špinavé zóně a není nutné se přezouvat.
- vstupní prostory s šatnou, na které navazuje recepce s čekárnou pro rodiče a hernou pro děti. Tyto prostory mají optickou vazbu na vstupní atrium.
- učebny orientované do zahrady se sborovnou a zázemím pro děti, které se nacházejí již v čisté zóně a je nutno se přezouvat v šatní hale.
- výroba knih a administrativa se zázemím, kde kanceláře orientované na jižní terasu určenou pro personál doplňuje výroba knih orientovaná na sever a zázemí s kanceláří grafiků otevřené do atria - venkovní parkoviště navazující na stávající sousední parkoviště. Od něj je vedlejší vstup do špinavé zóny šatní haly. Nekříží se tak čistý a špinavý provoz dospělích studentů a dětí.