Müllerův dům Opava

Müllerův dům Opava
/
2019

První popisné číslo v pozemkové knize, poslední fragmenty barokního krovu v oblasti. Celková rekonstrukce plus něco navíc v podobě kavárny se zachovalou částí hradební zdi, která tenkrát pozemkem procházela...

ATELIER 38 - architektura, stavební část, projekt interiéru, rozpočet.
Technico Opava - profese.
Studie řeší konverzi Müllerova domu na expozici a zázemí pro budovu SZM. Dům byl doplněn o výtah a kavárnu umístěnou z důvodu minimalizace zásahů do stávajících konstrukcí a výrazu mimo objekt Müllerova domu. Propojení s budovou SZM je řešeno podzemním propojovacím krčkem.
Výstavní prostory tvoří stávající místnosti domu s výjimkou části suterénu, která je vyhrazena pro depozit. Nově přistavěná kavárna, která slouží i jako obchod se suvenýry je zapuštěna pod terén a otevřená do zahrady přes dřevěnou terasu. Součástí přístavby jsou hradební a parkánová zeď odkryté archeologickým průzkumem, které v tomto prostoru slouží jako exponáty historického opevnění Opavy.
Horizontální propojení těchto objektů je realizováno podzemním krčkem s expozicí archeologického výzkumu.
Vertikální komunikaci zajišťuje nově navržený výtah a stávající schodiště Müllerova domu. Dvůr mezi budovou muzea a Müllerovým domem bude nově vydlážděn. 
U zadního vstupu je navržena dřevěná terasa a terasové dřevené schodiště s možností posezení při noční projekci případně videomappingu na budovu muzea.