Stavba Výrobně správního objektu AUSYS byla nominována za Českou republiku na mezinárodní cenu za architekturu
ECOLA AWARD 2012. Komu čest, tomu čest...