Novostavba komunitního centra Praha - Hloubětín

Novostavba komunitního centra
Praha - Hloubětín
/
2014

Komunitní centrum je postavené na lichoběžníkovém půdoryse původní zástavby. Původní zástavba je připomenuta i v rozvrženém objemu stavby. Směrem ke kostelu se půdorysně i výškově stavba zmenšuje. Komunitní centrum je spojnicí mezi veřejným předprostorem ulice Hloubětínské a poloveřejným prostorem zahrady. Forma byla zvolena jako jednoduchý omítaný hranol se sedlovou střechou s keramickou krytinou. Tedy na základě typických znaků původních domů v Hloubětíně. Fasáda je rytmizovaná malými okenními otvory, jako reminiscencí na protější fasádu Křižovnického dvoru. Dispozice je navržena tak, aby bylo možné jednotlivé prostory mezi sebou provozně spojovat, nebo dělit a využívat je k různým činnostem. Jednotlivé prostory jsou mezi sebou opticky propojené v horizontálním i vertikálním směru. V předprostoru parku navrhujeme vydláždit malou žulovou kostkou chodník, spojující centrum bývalé obce s kostelem skrze bránu ve hřbitovní zdi. Vracíme mu tak původní význam a přibližujeme kostel centru obce. Chodník podporujeme doplněným stromořadím. Odstraňujeme zábradlí do parku a vnitřní prostor komunitního centra otevíráme skrze pobytovou terasu pod stávající vzrostlou zelení veřejnému prostoru. Druhou dlážděnou cestou z velkých žulových kostek je v předprostoru parku obslužná cesta k parkovišti Gyn-centra , ze které se předpokládá obsluha zahrady. Podél komunitní zahrady je obslužná cesta již mlatová. Ostatní pěšiny v předprostoru parku budou mlatové. Stávající veřejné osvětlení navrhujeme vyměnit za nové. Poloveřejný prostor komunitní zahrady je navržený tak, aby vytvářel podmínky pro tvůrčí zapojení jednotlivých komunit pro dotvoření. Navrhujeme zpevněnou plochu před sálem s amfiteátrovým sezením. Dřevěné „molo“ s výhledem pro posezení. Prostor pro okrasné a zeleninové zahrady, ovocné stromy a volný prostor pro relaxaci, hraní dětí…