Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny
v Ostravě
/
2004

2004

Objekt je situován jako výrazný solitér v kontextu zástavby architektonicky výrazných objektů s nadregionálním významem ulice a téměř beze zbytku využívá pozemek určený k zástavbě v plné hmotě kvádru tří nadzemních podlaží. Základní objem objektu knihovny je tvořený jednoduchým kvádrem. Strohý prostorový rámec je oživen vzájemně propojenými horizontálními a vertikálními prvky nosné konstrukce v linii průčelí s výrazně zapuštěnými výplněmi.