Obytný soubor Elza

Obytný soubor Elza
/
2020
 

 

Zástavba vytváří místo s jasným těžištěm, identitou a zapamatovatelností v rámci okolní rozvolněné sídlištní struktury z 60. let. 
Jednotlivé domy jsou pečlivě rozmístěny a formovány tak, aby mezi sebou vytvořily veřejné a poloveřejné prostory. Ty se při průchodu pohledově uzavírají a otevírají do vnitřních piazzett s obchody a kavárnami nebo do komunitních prostorů s hojnou městskou zelení a s clustery aktivit pro děti, sportující mládež či s lavičkami pro posezení a relaxaci. 
Polyfunkční dům, lemující ulici Polskou s parterem městské třídy, odcloňuje vnitřní prostory souboru, do kterých má veřejnost přístup ze dvou hlavních směrů. Výrazná vertikála navržených koncových domů reaguje na výškovou zástavbu na protilehlé straně ulice, kde se nacházejí 13. patrové bodové panelové domy. Tyto hlavní nástupy jsou doplněny dvěmi pasážemi pro rychlý průchod územím. Zástavba respektuje i diagonální pohyb územím dle stávajících vyšlapaných chodníčků v zeleni.
Typy objektů byly voleny dle vztahu k okolní stávající zástavbě a poloze v území – polyfunkční městský dům v blízkosti rušné ulice, klasické bytové domy v klidové zóně s dobrou orientací ke světovým stranám a výhledům a studentské bydlení na spojnici mezi školskými a sportovními zařízeními nacházejícími se v okolí. Umístění studentského bydlení s jednosměrně orientovanou chodbou také napomůže odclonit fasádu sousedního Kauflandu. Předpokládá se sdílení hraničního prostoru mezi oběma objekty a s jeho dotvořením kreativní studentskou subkulturou.

V jihozápadním rohu území je ponechána rezerva s predikcí dělení pozemků tak, aby byly zachovány plošné regulativy z ÚPD.