Obytný soubor Na Zahrádce - Opava Kylešovice

Obytný soubor Na Zahrádce
Opava Kylešovice
/
2008

Studie bytových domů v nové zástavbě v příměstské části Opavy.

Řešené území je v současné době využíváno pro ZV – pole, louky.
Z jižní strany lemuje území biokoridor s vodotečí – tzv. Otický příkop.

Pozemky určené pro výstavbu BD jsou téměř rovinné s mírným sklonem k jihu. Pozemky jsou prakticky bez vzrostlé zeleně s výjimkou zeleně podél vodoteče a řady stromů kolem polní cesty vedoucí Na Horní hráz.

Geniem loci je jižní výhled na panoráma Opavské pahorkatiny a potenciál zeleně v navazujícím území.

Řešené území bude v budoucnu jedním z nástupních prostorů do nově vzniklé rekreační zóny, která vznikne po vytěžení štěrku v blízké lokalitě.