Obytný soubor Ostrava - Heřmanice

Obytný
soubor
Ostrava - Heřmanice
/
2008

SO - 19 Vodovod
SO - 20 Kanalizace dešťová

V rámci akce nás plocha pozemku dostala před vážný úkol ve věci nakládání s dešťovými vodami. Vzhledem k nemožnosti zasakovat vody na pozemku, jsme museli pozdržet dešťové vody ve dvou velkých monolitických retenčních nádržích, odku přes virový ventil v přísném režimu odcházely dešťové vody do rigolu u místní komunikace.

Napojení staveb na vodovodní řád proběhlo přes tlakovou stanici.