Penzion IV, ul. Hálkova, Opava

Penzion IV
ul. Hálkova
Opava
/
2012

Objekt penzionu pro seniory je situován v krajní části vymezeného pozemku v návaznosti na předpokládaný obloukový bytový dům. Spolu se stávajícími bytovými domy a kotelnou ( předpokládá se její nástavba ) na ulici Hálkova definuje čtvercový předprostor – pevný bod v chaotické struktuře území.

Objekt svou polohou ukončuje blokovou zástavbu v území, která však v dalším urbanistickém vývoji nepřikazuje výstavbu v podobě bloku. Naopak, návrh umožňuje dostavbu řadovou, či volnou, směrem k Rolnické ulici.V případě nerealizování obloukového bytového domu se penzion může stát solitérem s nerealizovaným navazujícím lichoběžníkovým travé. Nezastavěná část parcely je využita pro poloveřejný a soukromý prostor v podobě zahrady. Koncept je racionální, ekonomický.

Šestipodlažní trojtrakt se středovou chodbou umožňuje případnou další modulovou přístavbu.

Bytové jednotky jsou na krátké vzdálenosti obslouženy dvouramenným schodištěm a výtahem.

Vzhledem k záplavovému území jsou byty umístěny o půl patra nad stávajícím terénem. Na terénu, v místě s problematickým osluněním, jsou umístěny vstupní prostory a společenská místnost se světlou výškou 1,5 patra.

Padesát jedna bytů v pěti travé a šesti podlažích má maximální požadovanou užitnou plochu 40m2. V šestém lichoběžníkovém travé navazujícím na předpokládaný obloukový dům je 5 garsoniér s užitnou plochou 34 m2.

Fasáda je navržena bezúdržbová z lícových cihel, typických pro slezskou gotiku. Lícové zdivo prochází z fasád do interiéru chodeb a je prolamované dřevěnými nikami u vstupů do bytů. Vzniklé kouty jsou výrazným architektonickým prvkem, který je využíván i v exteriéru v podobě dřevěných lodžií, které budou opatřeny bezrámovým skládacím zasklením.