Polyfunkční dům Opava

Polyfunkční dům Opava
/
2017

Pozemek se nachází na křížení ulice Nákladní a pěšího frekventovaného propojení historického jádra se sídlištěm Kateřinky západ. Specifická, nesourodá zástavba jižní strany ulice Nákladní s polootevřenými vnitrobloky je dána bývalým prstencem průmyslu podél dnes již zatrubněného městského náhonu. 

Výškova úroveň domů na Nákladní ulici není jednotná, pohybuje se od jednoho do čtyř nadzemních podlaží.

Zástavbu jsme přizpůsobili charakteru stávající zástavby celého severního prstence a také možnosti etapizace.  Zástavbu tvoří soubor tří objektů. Dva liniové objekty podél veřejného prostoru a nárožní věž zvýrazňující průchod - vstup do "old townu". Obchodní parter jsme orientovali do pěšího propojení "myší díry" a do ulice Nákladní, která má potenciál budoucí proměny na městský bulvár. Tím navazujeme na veřejný život a podporujeme ho.   Vnitroblok vymezený těmito objekty je využíván k parkování a jako komunitní prostor pro volný čas obyvatel. V závěru vnitrobloku je lehká konstrukce, která jednak zastřešuje parkovací místa a zároveň je v ploše využívaná jako odpočinková plocha pro nejmenší děti. Pronajímatelné administrativní prostory jsou vertikálně umístěny v nárožní věži. Tento objekt by byl z hlediska oslunění problematický pro umístění bytů. Byty jsou umístěny od II.NP do V.NP . Z každého bytu je přístup na střešní terasu nebo baklón orientovány většinou do vnitrobloku.