Profil / portfolio

Zajišťujeme komplexní služby v investiční výstavbě

Urbanismus

 • urbanistické studie
 • studie využití a rozvoje území
 • územně-plánovací dokumentace
 • projekty regenerace brownfields

 

Architektura, projektová příprava

 • architektonické návrhy staveb a interiérů (vizualizace,3D modely apod.)
 • projekty technické infrastruktury
 • zpracování všech stupňů projektové dokumentace
 • výkazy výměr a rozpočty staveb

 

Inženýrská činnost, technický dozor

 • obstarání dokladů potřebných pro vydání územních řízení, ohlášení stavby, stavebních povolení
 • výkon autorského dozoru
 • výkon technického dozoru investora
 • zabezpečení změn ve vydaných povoleních
 • projektové řízení
 • výběrové řízení na dodavatele

 

Realizace a dodávky staveb a interiérů

Konzultační činnost

 • studie proveditelnosti
 • investiční záměry
 • výběr a ověření lokalit