Přestavba a nástavba domu Sadová ulice

Přestavba a nástavba domu
Sadová ulice
/
2014

Koncept řeší stavební úpravy a nástavbu bývalé administrativní budovy fa SELIKO, včetně parkování na přilehlé ploše. V I.NP jsou navrženy pronajímatelné komerční plochy. Ve II.NP - IV.NP je navrženo 8 bytových jednotek.

Dle platného územního plánu se řešený objekt nachází ve funkční ploše PP (plocha průmyslu), zde je nepřípustné umísťovat objekty bydlení. Nový, prozatím neschválený územní plán počítá se změnou plochy na smíšenou obytnou městskou SM. Zde již bude možné objekty pro bydlení umisťovat. Výškový regulativ umožňuje dvoupodlažní nástavbu na stávající objekt.