Rekonstrukce Hotelového domu Jindřich

Rekonstrukce Hotelového domu
Jindřich
/
2015

Podnětem pro koncepci prostorového, funkčního a výrazového řešení je rozdělení celého objektu na základní "stavební buňku", která odpovídá jednomu samostatnému dilatačnímu celku. Navrhujeme objekt rozdělit na šest stavebních částí, dle šesti samostatných dilatačních celků. Každá stavební část získá samostatné komunikační jádro, umístěné tak, aby umožňovalo variabilitu dispozic pro zamýšlené funkce a zároveň nabízelo možnost jednotlivé části mezi sebou propojit.

Takto vymezené hranice mezi jednotlivými částmi určují prostor před a za objektem. Každé části náleží prostor pro parkování se zahradou, která má charakter poloveřejného (popř. soukromého) prostoru. Jedná se o obdobu dvoru vnitrobloku, který využívají všichni obyvatelé bytového domu.

Návrh fasády vychází z respektování charakteru výrazu objektu a zachování původní koncepce vůči Těžní věži Jindřich, která vyniká na jednoduchém pozadí. Z tohoto důvodu navrhujeme zachovat horizontální členění u všech stavebních částí (analogie "stavební buňky"). Různé měřítko a hustotu horizontálního členění u jednotlivých stavebních částí nevylučujeme. Parter je podél celého veřejného prostoru navržen prosklený.