Rekreační objekty Hrubý Jeseník

Rekreační objekty
Hrubý Jeseník
/
2018

Návrh architektonického řešení reaguje jak na tradiční způsoby výstavby v oblasti, tak i na současné tendence architektury. Preferuje jednoznačnou jednoduchost a přímočarost formy oživenou aplikací přírodních prvků jako je obklad kamenem. Jednoznačná, až asketická forma architektury je plně podřízená funkci a je prezentována v harmonickém kontrastu s přírodními prvky. Kamenné zídky tvoří nenásilný přechod mezi vlastní stavbou a krajinou.

V areálu jsou obsaženy tři mikrosvěty. Srdce tvoří původní chata doplněná o obytnou část a nová chata se sdílenou terasou pokračující do wellness stodoly, která oběma chatám "kryje záda". Druhým je svět dětí, který nabízí prostor pro dobrodružství. Vzniká zde herna/klubovna z původního sklípku, planina balvanů, sluneční hodiny, ohniště, rozhledna se skluzavkou, minimální sociální zázemí se sprchou, k přespání slouží chatka o dvou pokojích. Jako samostatná jednotka zde figuruje "separatistická" chata pro správce. Řešení vychází z tradičního způsobu zastavování v prostředí Dolního údolí. Objekty jsou osazeny ve svahu podél vrstevnice a utváří spolu jeden celek.

Osazení jednotlivých objektů využívá svahu a utváří přirozené výškové úrovně teras. Směrem od potoka to jsou následující: 1. terasa – obslužná komunikace, sloužící k průjezdu mezi severním svahem pozemku a údolím, 2. terasa - příjezd do garáže nové chaty a přístup do sklepa původní chaty, 3. terasa - hlavní pobytový prostor - vstup do nové i původní chaty, wellness chaty, pobytové terasy, napojení na jezírko na straně jižní a na dětský areál na straně severní, 4. terasa - meditativní palouček nad wellness chatou, přístup k rozhledně, samostatná separatistická chata.

Přístup k areálu je možný přes most z jižní části, nebo navázáním na komunikaci ze strany severní vinoucí se serpentinami po vrstevnicích svahu. Pro statickou dopravu – parkování jsou vyhrazena dvě místa v 1.PP nové chaty, případně tři nekrytá stání na zpevněné ploše pod původní chatou.