Rodinný dům Chvalíkovice

Rodinný dům Chvalíkovice
/
2021
 

Zástavba rodinným domem a dvougaráží vychází z genotypu urbanistické struktury vesnice a genotypu kulturní krajiny Chvalíkovic.
Dvojgaráž coby novodobá hospodářská budova navrací západní vedutě obce původní charakter.
Rodinný dům je zapuštěný do svažitého pozemku a stává se tak v daném místě charakteristickým remízkem, přechodovým prvkem mezi kulturou a naturou.