Rodinný dům Hlubočec

Rodinný
dům
Hlubočec
/
2009

Cílem řešení bylo vytvořit za použití minimálních výrazových prostředků hodnotné bydlení s optickou a provozní vazbou na exteriér, s využitím potenciálu, které dané místo poskytuje a s využitím principů Feng Shui. Dům je umístěný téměř ve středu pozemku, v místě nejpozitivnější energie. Je natočený dle feng shui o 63°, což se shoduje s natočením po vrstevnici jihovýchodním směrem svažujícího se pozemku a s výhledem na vrcholky Beskyd.

Jednoduchá kompozice je tvořena několika lapidárními hmotami s plochou střechou rozmístěnými po svahu. Čímž se podařilo objem téměř 2000 m3 rozmělnit a částečně umístit pod terén a dům působí mnohem menším dojmem. Půdorysné rozměry jsou navrženy v poměru zlatého řezu.

Celým domem prochází v pravoúhlém meandru „páteř“ kamenné stěny. Tvoří podnož, na kterou je posazený dřevěný „doutník“ horního podlaží. Horizontální levitace doutníku je podpořena vodorovně kladeným dřevěným obkladem. Hmota garáže, vstupu, falického komínu a čárový kód štěrbin bude odlitý z pohledového betonu s otiskem dřevěných desek na výšku.