Rodinný dům Hrabyně

Rodinný dům Hrabyně
/
2019
 

 

Na palubě, v podpalubí.

Severní svah s výhledem na vesnici s věží kostela. Původně podlouhlý pozemek se záhumenní cestou na jižní straně, hranice mezi kulturou a naturou.
Samostatně stojící dvojgaráž spolu s domem člení pozemek na část poloveřejnou – terasa s jižním výhledem do krajiny a na část soukromou – zahrada přimykající se k identitě vesnice.

Morfologie terénu, světové strany a výhledy daly vzniknout konceptu paluby – společenského patra s bazénem, levitujícího na podnoži ložnicové části podpalubí.
Uspořádání paluby umožňuje volný pohyb, prolínání interiéru s exteriérem a výhledy všemi směry. Volně plynoucí prostor, který se dá členit posuvnými stěnami.
Kajuty pod hladinou ponoru, doslovně i v přeneseném slova smyslu intimity, jsou přes anglický dvorek orientovány do soukromé části zahrady.

Svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvarovek. Stropy jsou železobetonové monolitické. Dům je vytápěný tepelným čerpadlem vzduch–voda. Kromě možnosti přirozeného větrání zajišťuje výměnu vzduchu rekuperace.