Rodinný dům Hrabyně

Rodinný dům Hrabyně
/
2019

Návrh objemového řešení vychází z konceptu „prodloužené terasy“, ve které je zasazen objekt rodinného domu a venkovního zapuštěného bazénu s přímým kontaktem na terén. V principu se jedná o dvoupodlažní hmotu postavenou na obdélníkovém půdorysu, která je předělena hmotou terasy v úrovni druhého podlaží a umožňuje tak přímou návaznost společenské části domu se vstupní částí pozemku. Objem druhého podlaží je „zabalen“ do hmoty terasy, která v místě závěru rodinného domu přechází z terasy, přes svislou stěnu na plochou střechu. Výrazným architektonickým prvkem jsou přesahující římsy, které spolu s předsazenými terasami po obou stranách objektu vytvářejí jednolitou linku. Hmota druhého podlaží rodinného domu působí tak odtrženě od hmoty prvního podlaží (přímo spojené s terénem) a vytváří z určitých bodů pohledu dojem jednopodlažního objektu. Hlavní hmota rodinného domu je doplněna menší hmotou garáže se skladem, která je přímo přístupná z úrovně komunikace. Objekt rodinného domu a garáže je propojen nástupním chodníkem, který v závěru přechází ve schodiště propojující svažitou zahradu a terasu.