Rodinný dům Jindřichov ve Slezsku

Rodinný
dům
Jindřichov ve Slezsku
/
2011

Návrh objemového řešení důsledně vychází z principů stávajícího rodinného domu. V principu se jedná o hlavní jednopodlažní hmotu postavenou na obdélníkovém půdorysu zastřešenou sedlovou střechou. Hlavní hmota rodinného domu je doplněna podobně koncipovanou menší hmotou hospodářského objektu – garáže. Výrazným architektonickým prvkem je ustoupení společenské části I. NP a vytvoření kryté terasy. Obdobným způsobem tj. výrazným ustoupením jsou řešeny i ostatní okenní otvory obytných místností, čímž je dosaženo výrazné plasticity fasády jinak lapidárního objemu. V detailu je určující kombinace hladké omítané fasády s dřevěným obkladem a použití stínící techniky – dřevěných posuvných stínících panel.

Návrh řešení exterieru reaguje na současné tendence architektury a vychází z použití kontrastních principů – kombinace jednotlivých materiálů, struktur. Určujícím výrazovým prvkem je lapidární objem a střídmá barevnost. Zvláštní roli hraje v konceptu způsob řešení okenních otvorů obytných místností. Ta jsou zasazena do hloubky dispozice a v kombinaci s posuvnými dřevěnými panely spoluvytváří charakteristický výraz rodinného domu.

Koncepčně určujícím pro výraz interieru je ponechání otevřené dispozice společenské části v prvním nadzemním podlaží s projektovanou optickou vazbou v podélné ose objektu. Druhým zásadním motivem je vytvoření galerie na prostorem jídelny – otevření I.NP do prostoru krovu.