Rodinný dům Kozlovice

Rodinný
dům
Kozlovice
/
2010

Úkolem bylo navrhnou rodinný dům dle požadavků investora s přihlédnutím k velikosti, orientaci a charakteru uvažovaného staveniště v principech navrhování podle Feng Shui.
Návrh vychází z principu prolínání domu s přírodou. Dům je zasazen do mírně svažitého terénu, což umožňuje vytvoření „stuhy“ po celém obvodu objektu, která vytváří terasy, skalky, schodiště apod. Díky měnící se výškové úrovni „stuhy“ je možno prosvětlit prostory v II.NP.

Návrh objemového řešení vychází z jednoho ze základních principů rodinného domu. Jedná se o podsklepený dvoupodlažní rodinný dům s plochou střechou postaveném na téměř čtvercovém půdorysu. Výrazným a charakteristickým prvkem je kamenná „stuha“ teras, chodníčků a schodišť obklopující dřevěnou hmotu, která mění svůj výraz otvíráním a zavíráním dřevěných okenic. Doplňujícím prvkem jsou vystupující zádveří,terasy, balkóny a zimní zahrada. Hlavní hmota rodinného domu je doplněna o samostatnou, na podobných principech koncipovanou menší hmotu krytého stání a zahradního skladu.

Návrh řešení exterieru reaguje na současné tendence architektury – použití přírodních materiálů a struktur, osobitost formy a účelnost.