Rodinný dům Lhotka

Rodinný dům
Lhotka u Ostravy
/
2020

Jednoduchý kompaktní dům s plochou střechou, využívající terénního zlomu pro zapuštěný suterén.
Dům vtahuje do půdorysného uspořádání okolní krajinu svou orientací k výhledům a uspořádáním místností okolo venkovního dvora – patia.
Dva na sebe kolmé různě vysoké hranoly s plochou střechou vymezují vnitřní patio se stromem. Vstupní hranol je nižší. K vyššímu jednopatrovému objemu je aditivně přičleněno kryté parkovací stání. Obě hlavní hmoty jsou odděleny prosklenými vstupními dveřmi.
Ze zádveří se nám naskýtá jedinečný průhled celým domem – přes vnitřní chodbu, venkovní patio, zpět do hlavní obytné zóny a potažmo až do okolní krajiny. Spodní patro je zapuštěné do svažitého pozemku a sdružuje provozní místnosti do jednotné podnože ukrývající dřevník, sklad na zahradní stroje, vinotéku, gril a zázemí pro rodinnou relaxaci. Propojení spodní terasy s hlavní částí zahrady, ale i ochrana před deštěm a sluníčkem je zajištěna díky konzolovitému vyložení horní části domu.