Rodinný dům Ondřejovice - Salisov

Rodinný
dům
Ondřejovice - Salisov
/
2012

Snahou bylo vytvořit bydlení, které by odpovídalo požadavkům staveb v území CHKO Jeseník v exteriéru, avšak vyhovělo požadavkům investora na moderní interiér. Výraz navrženého rodinného domu je inspirován klasickou zástavbou jesenického typu. Užitými principy jsou přísné, pravidlené členění, symetrie a kontrast hlavní hmoty domu a oken.

V principu se jedná o jednopodlažní, částečně podsklepený objekt s obytným podkrovím, postavenou na obdélníkovém půdoryse. Na hlavní hmotu objektu přímo navazuje zimní zahrada s pultovou střechou a nezastřešená terasa. Objekt k bydlení je doplněn objektem stodoly s krytým stáním a skladem, který je situován při jihovýchodní straně RD. Jedná se o nízkopodlažní objekt se sedlovou střechou, navrženém na obdélníkovém půdorysu a orientován rovnoběžně s kratší stranou RD.

Návrh řešení exteriéru reaguje na současné tendence architektury a vychází z použití kontrastních principů – kombinace jednotlivých materiálů a struktur. V detailu je určující kombinace obkladu dřevem opatřeným tmavým nátěrem a bílých oken s exteriérovým obložením převýšeným v místě nadpraží a parapetu.

Koncepčně určujícím pro výraz interiéru jsou boxy vsazené v jednoduchém objemu vymezeném nosnou konstrukcí RD. Výraz vsazení boxů do vymezeného objemu je podpořen odsazením obložení pláště boxu od nosných konstrukcí a doplněno o LED osvětlení. Odsazení boxy opticky odlehčuje a vytváří výrazný architektonický detail. Uspořádáním jednotlivých boxů v 1.np v požadovaném sledu a orientaci vzniká hlavní osa, která umožňuje procházení skrze celou dispozici a je pohledově otevřena v závěru osy (chodby) okny na jihovýchodní a severozápadní stranu. Všechny boxy jsou pojaty v jednom materiálovém řešení obvodových plášťů (jasan), kontrastující k výrazné cihelné podlaze v čistě bílém plášti obvodové konstrukce.