Rodinný dům Opava - Kylešovice

Rodinný dům Opava - Kylešovice
/
2010

Cílem řešení bylo vytvořit za použití minimálních výrazových prostředků hodnotné bydlení s optickou a provozní vazbou na exteriér, s využitím potenciálu, které dané místo poskytuje.
Dům je umístěn v severní části pozemku s orientací obytných místností do zahrady jižním směrem.

Jednoduchá kompozice je tvořena několika hmotami. Dynamika domu je vytvořena výškovou gradací hmot od jednopodlažního skladu s krytým stáním přes dvoupodlažní hranol vlastního domu až po krytou střešní terasu.

Směrem na sever působí dům asketickým, pevnostním dojmem. Naopak směrem do zahrady se otevírá. Z jižní a západní strany je dvoupodlažní hmota domu „podtržená“ hmotou krytého stání přecházejícího do kryté terasy. Přesah střechy na jižní straně nad I.NP je 1,5 m. Tento přesah zaručuje, že při letním slunovratu zůstává zastíněna celoprosklená jižní stěna a nebude docházet k přehřívání.

Na domě se pohledově uplatňují dva materiály podporující jednotlivé hmoty - thermowood a cetris desky.
Dispozice byla tvořena dle individuálních životních potřeb a zvyků rodiny a dle orientace ke světovým stranám.

Vlastní dům je po patrech rozdělený na část společenskou v I.NP a část klidovou ve II.NP.