Rodinný dům Ostrava - Plesná

Rodinný
dům
Ostrava - Plesná
/
2008

Rodinný dům je navržený jednopodlažní s plochou střechou. Celek domu je tvořen prakticky třemi hranoly – dvěma propojenými do hmoty vlastního rodinného domu a jedním samostatným hranolem garáže. Vzájemné provázání všech objemů je doplněno rozlehlou terasou.
S ohledem na terénní konfiguraci je rodinný dům ze severovýchodní příjezdové strany částečně zapuštěný do terénu. Z jižní strany se rodinný dům částečně vypíná nad terén vyloženou konzolou terasy.

Hmota domu je rozložena ve své horizontální rovině do několika provozních celků při zachování zřejmé kompaktnosti domu. Ta je podtržena rozlehlou terasou doplňující kompozici do půdorysu „živého“ čtverce. Ve výrazu jsou určující lapidární bílé objemy v kombinaci s raženými cihelnými obkladovými pásky a dřevěným povrchem terasy. Jednoduchý až asketický výraz rodinného domu je kompenzován použitím strukturálních přírodních materiálů – cihla, dřevo a integrování vzrostlé zeleně – stromů do prostorového konceptu domu.

Koncepčně určujícím pro výraz interieru je ponechání otevřené dispozice společenské části s výrazným barevným blokem kuchyně, prostoupení materiálů použitých v exterieru do interieru a komponované průhledy v komunikačních osách domu.