Rodinný dům Polanka nad Odrou

Rodinný
dům
Polanka nad Odrou
/
2011

Rodinný dům je navržen jako jednopodlažní s plochou střechou. Kompaktní hmota domu je provozně rozdělena na dva celky. Dispozice obytné části spolu s terasou je založena na půdorysu čtverce, skladový prostor s garáží pak umocňují liniové vnímaní objektu. Přísná asketická hmota domu je oživená zvýšenou střešní krajinou v centrální části domu. Dům se otevírá směrem do zahrady k jižní straně.

Návrh řešení exteriéru reaguje na současné tendence architektury a vychází z použití kontrastních principů – kombinace jednotlivých materiálů a struktur. Pro rodinný dům je charakteristická kombinace hladké omítky, dřevěného obložení a kamenného obkladu. Výrazné je použití kamenných opěrných zídek, které vymezují zpevněné plochy pochůzí a parkovací. Okolní terén je ponechán ve své přirozené konfiguraci.Materiálová a výrazová střídmost je zatažena i do interiéru.

Celý interiér je definován v bílém odstínu a kontrast mu vytváří především kamenná stěna v obývacím pokoji a velkoformátová dlažba v šedém odstínu. Výrazné je výškové členění vnitřního prostoru s bazilikálním prosvětlením.