Rodinný dům Raduň

Rodinný
dům
Raduň
/
2013

Rozložením domu do čtyř hmot navzájem propojených transparentní hmotou „pupeční šňůry“ se docílilo lepšího sepjetí se zahradou, včetně dálkových výhledů ze všech obytných místností, optimalizace orientace místností ke světovým stranám a vytvoření zákoutí umožňující soukromí. Navržené tvary střech jsou v rozporu s regulativy. V dalších stupních projektové dokumentace bude namísto pultové střechy nad krytým stáním nakreslena střecha sedlová a pultové střechy domu musí být zdůvodněné, že pohledově vytváří střechu sedlovou. Zároveň je potřeba dodržet regulativ max.25% zastavěné a zpevněné plochy.

Dům je rozvržen do čtyř hmot s pultovou střechou a hmoty krytého stání rovněž s pultovou střechou. Každá hmota má jiné funkční využití. Jednotlivé hranoly vyjadřují svou funkci. Hranoly se soukromou ložnicovou části jsou obloženy dřevem. Hranol obývacího pokoje je obložený kamenem. Zázemí a kryté stání je v šedé omítce. Veškerá okna budou v antracitovém odstínu.