Rodinný dům Slavkov u Opavy

Rodinný
dům
Slavkov u Opavy
/
2013

Koncept vychází z pragmatického požadavku na minimalizaci investičních nákladů při naplnění stavebního programu vycházejícího z aktuálních i výhledových potřeb investora. Výsledkem je jednoduchá hmota položeného kvádru prezentující přízemní, jednopodlažní, nepodsklepený objekt zastřešený plochou střechou.

Primárně jednotvárný hranol je oživen drobnými prvky. Markýzou kryjící vstup a krytou terasou přisazenou k jihozápadnímu průčelí. Terasy s vynechaným místem pro vysazení vzrostlého stromu jsou konceptuálně rozmístěny okolo domu a přirozeným způsobem podtrhují a dotváří identitu rodinného domu.

Celý koncept je nastavený tak, aby jej bylo možné realizovat postupně, po etapách s přihlédnutím k aktuálním finančním možnostem investora.

Jednoduchou, pragmatickou hmotu přísně geometrického tvaru ležatého kvádru s účelově prolomenými otvory doplňují drobné prvky teras s integrovanou výsadbou vzrostlých stromů, krytá terasa a soustava kamenných opěrných zídek citlivě reagujících na mírně svažitou konfiguraci stavební parcely. Výsledkem je přirozená symbióza „umělého“ a „přírodního“ v jednotném harmonickém celku.