Rodinný dům Slezská Ostrava

Rodinný dům
Slezská Ostrava
/
2020

Městská vila s vazbou na exteriér využívající jedinečných polohopisných kvalit lokality a místa.