Rodinný dům Staré Těchanovice

Rodinný
dům
Staré Těchanovice
/
2010

Úkolem bylo navrhnou moderní rodinný dům soudobého výrazu s maximálním využitím potenciálu místa.
Dům bylo potřeba navrhnout do velikosti objemu daném stavebním povolením.
Dům je jednopodlažní, krytý plochou střechou. Všechny místnosti jsou s přímou vazbou na exteriér.
Exteriér je dvojího charakteru. Jižní prosluněná strana s výhledem a severní stinná strana s do interiéru prostupujícím březovým lesem.
Obě strany propojují zvlněné nosné stěny, příroda tak prochází interiérem.
Jižní a severní strana je celoprosklená, rytmizovaná příčnými nosnými zvlněnými stěnami obloženými břidlicovými pásky.
Na těchto stěnách je položená střecha na masivních dřevěných lepených trámech. Celý dům je „ položený na platu“ teras z modřínových desek.
Přístup do domu je po dřevěné lávce nad rybníkem, návštěvník tak při příchodu shlédne zahradu a dům ze dvou stran.
Interiér je koncipovaný jako volně plynoucí prostor. V příčném směru podél tmavých zvlněných břidlicových stěn prochází interiérem okolní příroda.
V podélném směru navádějí k pohybu světlé trámy stropu, které se světlým dřevěným podhledem kontrastují s tmavými stěnami.
Do jednotící červené podlahy obytných místností jsou vložené šedé „body“ servisních prostorů.