Rodinný dům Suché Lazce

Rodinný
dům
Suché Lazce
/
2011

Rodinný dům je navržen jednopodlažní s plochou ozeleněnou střechou. Kompaktní hmota domu se obepíná kolem centrálního atria, přičemž část domu volně přechází do stoupajícího terénu. Určitou odezvou na samotnou hmotu domu je venkovní altán umístěný v jihozápadní části pozemku. Jeho výškové osazení umožňuje výhled na nádhernou přírodní scenerii lesů a jezera.

Pro rodinný dům je charakteristická výrazová střídmost s velkým potenciálem v podobě centrálního atria. Dům je svým řešením dostatečně odcloněn ze strany ulice a sousedů, oproti tomu vzniká v těžišti domu ideální soukromá část uživatelů domu. Dům je ve svém čistém výrazu výborným spoluhráčem s dokonale koncipovanou zelení. Pomyslná osa domu je tvořena venkovním liniovým prvkem, v němž proudí směrem k domu tok energie v podobě vody.

Materiálová a výrazová střídmost je zatažena i do interiéru. Kladl se základní důraz na maximální propojení vnitřních prostorů s exteriérem. V interiéru se předpokládá použití přírodním materiálů v podobě dřevěné podlahy, dřevěných oken a dveří, jež budou v kontrastu s monochromatickou hmotou domu.