Rodinný dům Suché Lazce

Rodinný dům Suché Lazce
/
2014

Pozemek leží na půl cesty na spojnici jádrových území Suché Lazce a Přerovec. 
Zástavba podél této spojnice vznikala napříč celého dvacátého století.
Zástavba je dvorcová. Půdorysy staveb z počátku minulého století jsou do písmene U, L, kde obytná část je orientována do ulice a hřeben střechy je rovnoběžný s cestou.
Zástavbu doplňují solitéry z druhé poloviny minulého století. 
Charakteristickým prvkem jsou volné prostory,  proluky mezi jednotlivými stavbami umožňující prolínání přírody mezi  oběma břehy údolí Sedlinky – Černým lesem a Strážnicí.
Navržený dům se snaží respektovat a podpořit ducha místa.  
Namísto hmoty navrhujeme zelenou díru, proluku – tedy sémantický znak daného území, nikoliv defekt ve stávající struktuře.  
Jednopodlažní lapidární dvorcový dům se zelenou střechou zbavený jakéhokoliv exhibismu "vyrůstá" ze svahu směrem k ulici. Je od ní opticky oddělen 3m živým plotem z habrů. Dům s přilehlým terénem a geometrickou terasovou zahradou tvoří jednotný nedělitelný celek.