Rodinný dům Tomáše Bindra

Rodinný
dům
Tomáše Bindra
/
2000

Genius loci:
Periferie. Hranice intervilánu. Asimilace vesnice s městem. Ovocný sad. Starý, úzký, dlouhý. Majestátný ořech. Pumpa. Vůně dýmu bramborové natě. Západní a jižní výhled.

Forma:
Dva hranoly, dva obsahy. Dvoupodlažní hranol - bydlení. Dřevěné zázemí - kůlny, seníky, chlévy původní vesnice. Šachovnicové prostřídání stromů v sadu, děděná zkušenost dávného zakladatele. Posun hranolů domu, pokora  před majestátným ořešákem.

Obsah:

Nekonečnost pohybu, možnost volby. Různorodost světla, nečekanost průhledů. Variabilnost prostoru, volnost ducha.

I.NP: Obytná část je cestou mezi snídaní pod ořechem a večeří v sadu.

II.NP: Soukromí. Očista těla i ducha.

Materiály, konstrukce:

Základy betonové pasy. Zdivo cihelné Citherm. Stropy skládané Hurdis. Střecha inverzní. Štěrk říční. Světlík polykarbonátový. Oplechování nerezové. Dřevo dřevěné.